DARJAN BZR-ZOP SISTEM

STANDARDI

  • ISO 9001:2015-Sertifikacija sistema menadžementa kvalitetom
  • ISO 14001:2015-Sertifikacija sistema zaštite životne sredine
  • OHSAS 18001:2007 – Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošču na radu,
  • ISO 22000:2005-Sertifikacija sistema bezbednošću hrane i HACCP

POSVEĆENI KVALITETU I REZULTATIMA

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge