BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

✅ izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini,

✅ usluga lica zaduženog za bezbednost i zdravlje na radu,

konsultantske usluge u vezi Koordinatora za BZR pri izradi projekta ili pri izvođenju radova

✅ izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu,

✅ izrada kolektivnog Ugovora o bezbednosti i zdravlju na radu,

✅ izrada programa obuke za bezbedan i zdrav rad,

✅ izrada elaborata o uređenju gradilišta iz bezbednosti i zdravlja na radu

 

☑️ konsultantske usluge u vezi  obuke za bezbedan i zdrav rad: rukovaoca sredstvima unutrašnjeg transporta viljuškarista

☑️ zavarivača za bezbedan i zdrav rad,

☑️ zaposlenih u građevinarstvu svih struka,

☑️ obuka za bezbedan i zdrav rad u mašinskoj industriji rukovaoca svih mašina i alatki,

☑️obuka za bezbedan i zdrav rad rukovaoca na mašinama za obradu drveta,

☑️ i druge stručne obuke.