OBLAST BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, usluga lica zaduženog za...…

STANDARDI

ISO 9001:2015-Sertifikacija sistema menadžementa kvalitetom, ISO 14001:2015...

E-MAIL

prevel77@yahoo.com

OBLAST ZAŠTITA OD POŽARA

Izrada Pravila zaštite od požara (za III kategoriju), izrada Planova zaštite od...

OBLAST ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, izrada strateške procene...  

TELEFON

+381 64 212 04 04

O NAMA

Agencija za konsalting u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu “DARJAN BZR-ZOP SISTEM” je registrovana kod Agencije za privredne registre rešenjem broj BP 01636/2012 od 10.10.2012.godine. Sama registracija je nastala kao logičan nastavak rada u prethodnom periodu jednog od suvlasnika Agencije Predraga Veličkova, diplomiranog inženjera industrijskog menadžmenta. Pošto je i sam radio u više privrednih društava koje se bave oblastima bezbednosti i zdravlja na radu, nekada zvane zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine odlučio se na korak koji je bio jedino rešenje da svoje znanje pretoči u svoj privredni subjekat što je i učinio. S obzirom…

VIŠE...